PostHeaderIcon APPI KLUB

    Az esemény címe:
    APPI KLUB

Az esemény műfaja:
Előadás és vita

Tudományterület:
Filozófia, Nyelvészet, Pedagógia, Pszichológia

Kezdés: 
2016. november 30. 16:00

Befejezés: 
2016. november 30. 18:00

Program:
Dr. Balázs Géza: Az előadás címe: „Hálózatkutatás - új szemiotika. Társas és nyelvi hálózatok”, a szakmai bevezető előadást kérdésfeltevés és kötetlen eszmecsere követi.

Szervező intézmények:
BME GTK Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

Helyszínek:
BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszék, 1117 Bp., Magyar Tudósok körútja 2, Q ép. A szárny 1. em. Nyitott tárgyaló

Régió: 
Közép-Magyarország

Kapcsolattartó:
Dr. Molnár György, +36 1 463 2698, molnar.gy@eik.bme.hu

Az esemény honlapja:
http://appi.bme.hu/

Szinopszis:

Az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet (APPI) mind az oktatás és felnőttképzés, mind a kutatás-fejlesztés területén keresi azokat a lehetőségeket, amelyek növelik a szakmai együttműködést a BME Karai és Tanszékei között, és bővítik ismereteiket az alkalmazott pedagógia és pszichológia területein.
Az APPI stratégiai célja, hogy az új típusú képzésekhez kapcsolódóan az elemzések és prognózisok alapján a működő „jó gyakorlatokat" bemutassa, illetve a kutatásba a legfrissebb eredményeket be-építse. Ennek érdekében az APPI Klub keretében kezdeményezzük a Karok munkatársai számára a „folyamatos tanulás" szemlélet beépítését, elsősorban külső szakmai előadók meghívásával.
Ezek a kötetlen, az érdeklődő hallgatókat is megszólító előadások és beszélgetések segíthetik az információ minél gyorsabb terjesztését, az informális egymástól való tanulás lehetőségét, egy-egy téma bemutatását a kutatások vagy éppen a hazai, nemzetközi gyakorlat szempontjából.