PostHeaderIcon A digitális kultúra és médiaműveltség szerepe a felsőoktatásban, a mérnökképzésben - a lokális támogatás és globális láthatósággal szembeni elvárások

A rendezvény címe: 
A digitális kultúra és médiaműveltség szerepe a felsőoktatásban, a mérnökképzésben - a lokális támogatás és globális láthatósággal szembeni elvárások

Az esemény típusa:
Konferencia és workshop

Tudományterület:
Neveléstudomány

A rendezvény időpontja: 
2018. november 20.

A rendezvény helyszíne:
BME Q. A139. Biszterszky terem

Szervező intézmény(ek):
BME GTK Tanárképző Központ

Kapcsolattartó:
Dr. habil Molnár György, molnar.gy@eik.bme.hu, 463-2698 /Dr. habil Szűts Zoltán, szuts.z@eik.bme.hu, 463-2659/Dr. Németh József, nemeth.j@eik.bme.hu, 463-2659

Az rendezvény honlapjának elérhetősége:
http://www.mpt.bme.hu/a-digitalis-kultura-es-mediamuveltseg-szerepe-a-felsooktatasban-a-mernokkepzesben-a-lokalis-tamogatas-es-globalis-lathatosaggal-szembeni-elvarasok/

https://www.facebook.com/events/1895251137189133/


Szinopszis:
Az információs kor természetének köszönhetően a tanulók (az általános iskolától a felsőoktatásig) mind tágabb horizonton kívánnak ismereteket szerezni, miközben a mindennapi felhasználói gyakorlat sémái szerint közelítenek az online elérhető információk és az okostelefon alkalmazások felé. Hasonlóképpen, a közösségi média népszerű platformjai a kísérletezés folytán mind az oktatás terepévé váltak. Ezzel együtt korábban soha nem látott lehetőségei, de buktatói is megjelentek a nem-formális tanulásnak, amely még izgalmasabb vizsgálati terület lett.
Konferenciánkon és a hozzá kapcsolódó workshopon a jó gyakorlatok mellett megvitatjuk a mellékutakat, sikertelen próbálkozásokat is, miközben egy ívet írunk le, amelyben a média oktatásban betöltött szerepének átalakulását mutatjuk be. A hagyományos tanulási modell számára az új informatikai és hálózati eszközök egyre növekvő teljesítményének hatása komoly kihívást jelent. Az a tény, hogy a legkorszerűbb technológiák ára az irántuk támasztott kereslet és használatuk látványos növekedése mellett folyamatosan csökken, könnyen hozzáférhetővé teszi a digitális forrásokat, az információt és az Internetet, ami a közösségi médiával együtt a felhasználói/tanulói szokásokban és elvárásokban radikális
változásokat idéz elő.
 

 

Tudomány Ünnepe 2018