PostHeaderIcon Domainregisztráció- és használat - informatikai valóság a normatív alrendszerek határán

    Az esemény címe:
    Domainregisztráció- és használat - informatikai valóság a normatív alrendszerek határán

Az esemény műfaja:
Szimpózium

Tudományterület:
Jogtudomány

Kezdés: 
2015. november 26. 16:00

Befejezés: 

Program:

Domainregisztráció- és használat - informatikai valóság a normatív alrendszerek határán (Dr. Pázmándi Kinga PhD. intézetigazgató, tanszékvezető egyetemi docens, BME GTK Üzleti Tudományok Intézete, Üzleti Jog Tanszék, a Magyar Jogász Egylet Oktatási és Kommunikációs Bizottságának elnöke)
1. A magyar domainregisztráció másfél évtizede a jogi szabályozás tükrében (Dr. Mayer Erika a Páneurópa Jogász Unió elnöke, B12 az Infomediator vezetője)
2. A domain regisztráció és a névhasználat szerződéses alapjai az új Polgári Törvénykönyv tükrében (Dr. Verebics János PhD., egyetemi docens, az ISZT TT elnöke, a Pán-Európa Jogász Unió elnökhelyettese, a Magyar Jogász Egylet Polgári Jogi Szakosztályának elnöke)
3. A szellemi alkotások joga és a domainjog összefüggései (Pintz György szabadalmi ügyvivő, az ISZT TT tagja)
4. A versenyjogi védelemérvényesülése a domain regisztráció folyamatában C14 (Dr. Soós Andrea ügyvéd, az ISZT TT tagja)
5. A már delegált domain nevek visszavonása a gyakorlatban (Dr. Révész Ilona, ügyvéd, választottbíró)
6. A domainjogi jogviták az ügyvédi gyakorlatban
7. Zárszó

Szervező intézmények:
BME GTK Üzleti Jog Tanszék
Magyar Jogász Egylet Polgári Jogi Szakosztály
Páneurópai Jogász Unió

Helyszínek:
1117 Budapest, Magyar Tudósok krt. 2., BME Q Épület B szárny, QBF10 előadó

Régió: 
Közép-Magyarország

Kapcsolattartó:
Dr. Verebics János egyetemi docens BME GTK Üzleti Jog Tanszék, verebics@gmail.com

Az esemény honlapja:

Szinopszis:
A domain nevek használatba adásának és használatának szabályozása alapvetően az immár másfél évtizedes múltra visszatekintő, s minden szempontból sikeresnek értékelhető szakmai önszabályozás kompetenciájába tartozik. A 2000-es liberalizáció (mely a valamilyen névkizárólagosságon alapuló, azzal egyező domain névhasználati jogosultságot elismerő, korábbi rendszert váltotta fel) alapvetően polgári jogi, kötelmi alapon, általános szerződési feltételek révén határozta meg azokat a korlátokat, s alakította ki azokat a biztosítékokat, jogi és szervezeti-intézményi kereteket, melyek egyrészt a visszaélésszerű névhasználati helyzetek kialakulását kívánták megakadályozni, másrészt az esetleges jogsérelmek orvoslására kínálnak gyors és hatékony lehetőséget. A használatba vétel és használat feltételrendszerét, valamint a jogsérelmek kialakulását megelőzni kívánó, s az esetlegesen bekövetkező jogsérelmeket orvosolni tudó intézményi kereteket a hatályos jogszabályokkal összhangban az Internet Szolgáltatók Tanácsának Tudományos Egyesülete alakította ki és biztosítja. Az új Ptk., a 2013. évi V. törvény hatályba lépése (2014. március 15.) önmagában nem tette szükségessé a domain-nyilvántartás (domainregisztráció) szabályozási- és önszabályozási modelljének módosítását, az elmúlt több, mint egy év jogalkalmazási tapasztalatainak tükrében azonban mindenképpen indokoltnak mondható annak vizsgálata, hogy a korábban kialakult – a szerződéses jogviszony alapvető jellegére, a névválasztás korlátaira s egyes nevesített tilalmi eseteire vonatkozó jogértelmezési gyakorlat az új, esetenként alapvetően megváltozott szabályok között is fenntartható-e. A tanácskozás célja ezen aktuális kérdések áttekintése.

 

Tudomány Ünnepe 2015