PostHeaderIcon A Magyar Tudomány Ünnepe - 2016.

 Magyar Tudomány Ünnepe, a Magyar Tudományos Akadémia által 13 éve minden év novemberében megrendezett országos programsorozat. Az eseményfolyam hagyományosan egy központi gondolat köré szerveződik, amely közös szempontként érvényesül a rendezvény témaválasztásaiban és előadásaiban. 

Gróf Széchenyi Istvánnak, a Magyar Tudományos Akadémia megalapítójának célkitűzésére emlékezve - figyelemmel a Széchenyi-emlékévre - az idei eseménysorozat egyik kiemelt célja, hogy felhívja a figyelmet a tudományok magyar nyelven való művelésére, valamint a mindennapokban használt szaknyelvi kifejezések közérthetőségének alapvető követelményére.

A 2016. évi rendezvénysorozat mottója "Oknyomozó tudomány", amely arra utal, hogy a tudományos kutatások alapja a jelenségek okainak felderítése. Szemléletváltást hirdet emellett a tudományos kutatásokban: egyre több globális szintű tudományos kérdés merül fel (pl. a klímaváltozás, a népvándorlás ok-okozata stb.), amelyekre a különböző tudományterületek együttműködésével adható közös válasz, közös megoldás.

A Magyar Tudomány Ünnepe 2016. évi rendezvényei a kutatói tényfeltáró tevékenységek módszertanának ismertetésével hatékony segítséget kívánnak nyújtani a mindennapi döntéseket befolyásoló témák több irányú megközelítéséhez, és kiemelt figyelmet fordítanak többek között

 1. a klímaváltozás globális méretű következményeire adható interdiszciplináris megoldási lehetőségekre,
 2. az oktatás szakmódszertani és szaknyelvi kérdéseire,
 3. a kétnyelvűség-többnyelvűség és az identitás kapcsolódására hazai és külhoni tekintetben,
 4. a tudomány és a társadalom viszonyát befolyásoló tényezőkre,
 5. a különböző tudományterületek széles körű együttműködésére

A Magyar Tudomány Ünnepe céljai

 1. A Magyar Tudomány Ünnepe a rendezvények témaválasztásaiban és előadásaiban közös szempontként érvényesülő központi gondolat köré szerveződik azzal a céllal, hogy
 2. betekintést nyújtson a társadalom számára meghatározó, a célzott kutatások számára megalapozó tudományos eredmények megszületésének folyamatába,
 3. széles körben eszmecserét kezdeményezzen a tudomány céljairól és sikereiről, tudatosítva ezek jelentőségét és érvényesülését a társadalom és a gazdaság működésében,
 4. nyilvánosságot teremtsen a kiemelkedő magyar tudósok és a hazai műhelyek eredményes munkájának,
 5. bevonja az érdeklődők szűkebb és tágabb körét a tudományos gondolkodásba, a tudós hivatás, a kutatás módszereinek megismerésébe; a tudomány kultúrájába,
 6. példává avassa a sikeres kutatói, tudományos életpályát,
 7. tudatosítsa és hangsúlyozza a magyar tudomány nemzetközi eredményességét és elismertségét.

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a tartalomban részletezett tudományos események kerülnek megrendezésre.

Szeretettel várjuk minden rendezvényünkön.

dr. Csákány Anikó
intézményi fejezetszerkesztő