PostHeaderIcon Mercedes Benz vs. Jaguar reklámháború

    Az esemény címe:
    Mercedes Benz vs. Jaguar reklámháború

Az esemény műfaja:
Előadás

Tudományterület:
Interdiszciplináris

Kezdés: 
2016. nov. 21. 12:00

Befejezés:
2016. nov. 21. 13:30

Program:
Csordás Hédi Virág előadása a BME FTT OTKA szemináriumi sorozat keretében. Az előadások 40-50 percesek, majd 40-50 perces, intenzív kérdés-vita szekció, ill. opcionális közös ebéd követi őket..

Szervező intézmények:
BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

Helyszínek:
BME E. épület 612. terem, Bp., Egry J. u. 1.

Régió: 
Közép-Magyarország

Kapcsolattartó:
danka.istvan@filozofia.bme.hu

Az esemény honlapja:
http://www.filozofia.bme.hu

Szinopszis:
A kommunikációs jelenségek elemzése kapcsán, a verbális és vizuális elemeket – a meggyőzés és érvelés folyamatában – egyaránt fontosnak tartjuk. Az érveléstechnika apparátusa elsősorban a verbális tartalmak elemzését teszi lehetővé, viszont a napjainkra jellemző vizuális térhódítás miatt a képi argumentáció, retorika vizsgálati módszere is elfogadottá vált. Az érveléselmélet képviselői közül sokan amellett érvelnek, hogy a képek hasonlóan a mondatokhoz állításokat tartalmazhatnak, amelyek azonosításával rekonstruálhatjuk a tartalmat (D. Birdsell, L. Groarke, J. Blair, C. Hill). 
A médiatérben konkuráló ágensek megnyilatkozásait egy speciális vitaszituációként is értelmezhetjük, melyben a racionális észérvek és a kölcsönösen előnyös megállapodások nem játszanak szerepet. Az egymásra reflektáló kommunikálós aktusokat részben a törvényszéki vitatípusba sorolhatjuk (Margitay), ugyanis az érintett felek szándéka a közönség meggyőzése az adott termék pozitívumairól. Ezen vitatípus jellemzője, hogy minden dramaturgiai eszköz megengedett a sikeres meggyőzési dialógus érdekében. Mindemellett a Van Eemeren által felállított kategóriarendszer szerint a kereskedelmi kommunikáció típus, promóció műfajába is beillenek. Az egymásra reflektáló reklámok megítélésére tökéletes vitatípus kategória jelenleg nem áll rendelkezésünkre, ezért létrehozok egy hibrid műfajt, amit kereskedelmi vitának nevezek el. Az új vita tipikus jellemzőit kívánom megfogalmazni, és a vita szabályait ehhez viszonyítva állítom fel. Továbbá a pragmadialektika tíz szabályát részben megfeleltetem ezen új helyzet definiálására.
A publikum által Mercedes vs. Jaguar „reklámháborúnak” minősített marketingkommunikáció a fentebb vázolt elméleti összefüggések bemutatására ad lehetőséget. A jelenleg négy elemből álló diskurzus (három mozgókép és egy állókép) reklámjai alkalmasak a premissza-konklúzió szerkezetek azonosítási metódusainak bemutatására, a vizuális érvelés során felmerülő értelmezési nehézségek modellezésére, valamint az érvelési sémák alkalmazásának demonstrálására. A stratégiai manőverezés, elválaszthatatlanul összefügg az álláspont elővezetésére használható eszközökkel, ugyanis egy álláspont —jelen esetben vizuális elem— átvétele és eltérő kontextualizálása meghatározhatja, hogy milyen döntést hoz az adott közösség az éppen diszkusszió alatt lévő üggyel kapcsolatban. 
Kutatásom során feltárom a médiatérben zajló „reklámháború” argumentatív, pragma-dialektikai, retorikai aspektusait. Elemzésemben a vizuális érvelés bevált módszertanát alkalmazom, és új perspektívákat nyitok a vitaelemzés és a képi közlések kapcsolatával összefüggésben.