PostHeaderIcon Polimer anyagtudomány: módszeres kutatás a fenntartható fejlődésért

    Az esemény címe:
    Polimer anyagtudomány: módszeres kutatás a fenntartható fejlődésért

Az esemény műfaja:
Tudományos ülés

Tudományterület:
Műszaki tudományok

Kezdés: 
2016. nov. 15. kedd, 10.00

Befejezés: 
2016. nov. 15. kedd, 12.00.

Program:
10:00-10:05   Köszöntő
Bárány Tamás PhD (BME)
10:05-10:20  Czvikovszky Tibor pályája a polimer anyagtudományban
Czigány Tibor, az MTA levelező tagja (BME)
10:20-10:45  Fenntarthatatlan fejlődés
Náray-Szabó Gábor, az MTA rendes tagja (ELTE)
10:45-11:10  Természetes szálak, polimerek és a tűz
Marosi György, az MTA doktora (BME)
11:10-11:35  A fa erősítőfázis alakiságának hatása a fa-polimer kompozit szilárdságára
Alpár Tibor PhD (NYME)
11:35-12:00  Polimerek módosítása nagyenergiájú sugárzással
Takács Erzsébet, az MTA doktora (MTA), Mészáros László PhD (BME)

Szervező intézmények:

MTA-MTO Szál- és Kompozittechnológiai Tudományos Bizottság
BME GPK Polimertechnika Tanszék

Helyszínek:
MTA Székház, Felolvasóterem

Régió: 
Közép-Magyarország

Kapcsolattartó:

Dr. Bárány Tamás, barany@eik.bme.hu, +36 (1) 4632003

Az esemény honlapja:

Szinopszis:

Az utóbbi fél évszázadban a polimerek és a polimer kompozitok alkalmazása robbanásszerűen megnövekedett az ipar szinte minden ágában. Az elmúlt időszak hullámzó világgazdasága, a felmerülő ökológiai problémák arra ösztönzik a kutatókat, hogy az anyag- és technológiafejlesztés a fenntartható fejlődést szem előtt tartva történjen. Ennek tükrében kerülnek bemutatásra e tudományos ülés keretében polimerek és kompozitjaik újrahasznosításával, megújuló erőforrásból származó polimerek és kompozitjaik, valamint biokompozitok fejlesztésével kapcsolatos eredmények, jövőbeni előrejelzések.
Az ülés dedikáltan Prof. Dr. Czvikovszky Tibor 80. születésnapja tiszteletére kerül megrendezésre.