PostHeaderIcon Szilárd Leó Kollokvium I.

    Az esemény címe:
    Szilárd Leó Kollokvium

Az esemény műfaja:
Előadás

Tudományterület:
Fizika

Kezdés: 
2016. nov. 23. 14:15

Befejezés: 

Program:
Forró László (EPFL): CH3NH3PbI3 perovszkit: túl napelem alkalmazásokon

Szervező intézmények:
BME Elméleti Fizika Tanszék

Helyszínek:
BME, F.III. 2. emelet 13.

Régió: 
Közép-Magyarország

Kapcsolattartó:
Dr. Dóra Balázs dora@eik.bme.hu, 38-29

Az esemény honlapja:
http://physics.bme.hu/kollokvium

Szinopszis:
A metil‐ammonium ólom‐trijodid már néhány éve izgalomban tartja a napenergia hasznosításával foglalkozókat, mivel hihetetlenűl hatékony energia‐gyűjtő rétegnek bizonyult. Jelenleg a napelem energiaátalakítási hatásfoka (η) 22 % körül van. A kutatás fő csapásvonala az anyag kémiai összetételének hangolására szorítkozik annak érdekében, hogy tovább növekedjen az η. Az előrehaladást lassítja, hogy még mindig nem világos a nagy hatékonyság mikroszkópikus mechanizmusa.

Csoportomban nagy hangsúlyt fektetünk az anyag széles skálán való kistályosítására: a tömbi egykristálytól (100 mm3) nanodrótokon keresztül kvantum pöttyökig, nanométeres nagyságban. Az anyag minden hosszúsági skálán nagyon gazdag fizikai tulajdonágokat mutat. Előadásomban ezek kutatásának egy szűk keresztmetszetét fogom bemutatni elektromos vezetőképesség, hővezetés, mágneses, optikai, fotóemisszió és más méréseken keresztül. Kitérek az anyag napelem gyártáson túli más alaklmazási lehetőségeire is.