PostHeaderIcon Új módszertant a szakképzésbe! A nyitott tananyagfejlesztés új kutatási eredményei

A rendezvény címe: 
Új módszertant a szakképzésbe!
A nyitott tananyagfejlesztés új kutatási eredményei

Az esemény típusa:
Konferencia

Tudományterület:
Neveléstudomány

A rendezvény időpontja: 
2018. november 26.

A rendezvény helyszíne:
BME Q. A139. Biszterszky terem 

Szervező intézmény(ek):
BME GTK Tanárképző Központ

Kapcsolattartó:
Dr. Molnár György, molnar.gy@eik.bme.hu, 463-2698 /Dr. Benedek András, benedek.a@eik.bme.hu, 463-2651

Az rendezvény honlapjának elérhetősége:
www.ocd.bme.hu

Szinopszis
Az MTA által 2016-ban meghirdetett szakmódszertani pályázatban az MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport a magyar szakképzés sajátosságainak megfelelően iskolai komplex tárgyak esetében vállalkozott a módszertani képzés fejlesztésére. A kutatás során a kutatócsoport által szervezett konferencia előkészítésével és eredményeinek összegzésével vállaltuk az adott tárgyban a kutatás megvalósítását, az eredmények fejlesztési környezetben történő kipróbálását és a szakmódszertan iskolai alkalmazását, hatásának, eredményeinek elemzését. Módszertani kutatásunk, a nemzetközi tendenciák tanulságait mérlegelve, a hazai sajátos keretek között, kapcsolódva a BME Tanárképző Központ szakmai tevékenységéhez a konferencia a szakmai tanárok tanórai munkájának differenciált irányításának, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazásának új eredményei bemutatására irányul. A konferencia kérdésként is megfogalmazott címe a szakképzésben különösen igényelt tantervfejlesztési paradigmaváltáshoz, s általánosabban az aktív és kollaboratív fejlesztési attitűd fontosságának felismeréséhez, az adott projekt szakmódszertani eredményeinek bemutatásához és szakmai fórumokon történő elterjesztéséhez járul hozzá.

 

Tudomány Ünnepe 2018