PostHeaderIcon VI. Épületszerkezeti konferencia: Homlokzatok - forma és szerkezet

    Az esemény címe:
    VI. Épületszerkezeti konferencia: Homlokzatok - forma és szerkezetn

Az esemény műfaja:
Konferencia

Tudományterület:
Építészet, Műszaki tudományok

Kezdés: 
2015. november 24. 

Befejezés: 
2015. november 24.

Program:

1. rész
9.00-9.10 Dr. Becker Gábor tanszékvezető egyetemi tanár - Köszöntő. A tanszék témában kifejtett tudományos munkájának ismertetése, a jövő lehetőségei
9.10-9.40 Cságoly Ferenc DLA, DSc egyetemi tanár, BME Középülettervezési Tanszék - Homlokzatok, a korszellem tükrei
9.40-10.10 Dr. Preisich Katalin Csc egyetemi docens, c. egyetemi tanár - Homlokzatok megjelenésének változása az épületszerkezetek változásának tükrében
10.10-10.40 Dr. habil Reis Frigyes - Térelhatároló szerkezeteket akusztikai teljesítményét befolyásoló tényezők
10.40-11.10 Hrabovszy-Horváth Sára egyetemi tanársegéd - Az épülethatároló-szerkezetek és az éghajlatváltozás
11.10-11.35 kávészünet
2. rész
11.35-12.05 Reisch Richárd mérnöktanár - Hőhídmentes részletképzések alkalmazástechnikai kérdései
12.05-12.35 Dr. Dobszay Gergely egyetemi docens, Bakonyi Dániel egyetemi tanársegéd - Hőszigetelő rendszerű vakolatok épületfizikai kérdései
12.35-13.05 Dr. Kakasy László egyetemi adjunktus - Ragasztott kerámia homlokzatburkolatok meghibásodásainak épületfizikai és épületszerkezeti elemzése
13.05-13.35 Szabó Péter PhD intézetvezető egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki kar Építéstani Intézet - Fa homlokzatok
13.35-14.15 ebédszünet
3. rész
14.15-14.45 Pataky Rita egyetemi mestertanár - Növényárnyékolók szerepe, összehasonlításuk gyári árnyékolókkal
14.45-15.15 Horváth Sándor egyetemi adjunktus - Homlokzatok csapadékterhelése és a védelem
15.15-15.45 Dr. Becker Gábor tanszékvezető egyetemi tanár - Üvegszerkezetek szerepe a homlokzatalakításban
15.45-16.15 Bakonyi Dániel egyetemi tanársegéd, Dr. Dobszay Gergely egyetemi docens - Az épületfizikai szimuláció szerepe a történeti ablakok teljesítményelvű felújításában
16.15-16.45 Dr. Takács Lajos Gábor egyetemi docens, Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék, Kovács Botond okl. építészmérnök - Homlokzati tűzterjedési határérték vizsgálat CFD szimulációs modellezése
16.45-16.55 Kérdések
16.55-17.00 Dr. Becker Gábor tanszékvezető egyetemi tanár - Összefoglaló

Szervező intézmények:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületszerkezettani Tanszék

Helyszínek:
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. I. emelet Díszterem

Régió: 
Közép-Magyarország

Kapcsolattartó:
Horváth Sándor (tel.: +36 1 463 1306; email: shorvath@epsz.bme.hu) Pataky Rita (+36 1 463 1306; email: rpataky@epsz.bme.hu)

Az esemény honlapja:
http://epszerkkonferencia.hu/

Szinopszis:
A hagyomány erősítéseként, konferenciánkat minden évben közel ugyanabban az időpontban szervezzük, így 2015. november 24.-én immár az „Hatodik épületszerkezeti konferencia” megrendezésére készülünk. Egy épület leginkább tömegével és homlokzatával hat a környezetére, ez befolyásolja leginkább az első benyomást, így az építészeti formálás során az egyik legmeghatározóbb elem. Az építészeti elképzelés akkor érvényesül maradéktalanul, ha már a tervezés során a legapróbb részletig minden elem végiggondolt és aprólékosan kidolgozott. Az építészeti kifejezésmód a homlokzatok tagoltsága, nyitottsága-transzparenciája vagy éppen zártsága, a különböző dőlésszögű síkok vagy a lyukarchitektúra hangsúlyozása terén éppen annyit változott, mint anyaghasználatában, nem beszélve arról, hogy a megváltozott környezeti feltétek miatt egyre erőteljesebben megjelenő igény, az „energiadesign” is. Mindez együtt újfajta gondolkodásmódot igényel, melyhez a tudományok, a technikák, a fejlesztések eredményeinek gyakorlatban történő alkalmazásához összefoglaló elemzés elvén történő tudásátadás szükséges a gyakorlatban már bevált példákkal is illusztrálva.Így a 2015. évi VI. Épületszerkezeti konferencia a homlokzatok tervezési, kialakítási lehetőségeit, a megváltozott követelmények miatt létrejövő új kihívásokat és az azokra adható sokszínű válaszokat tárgyalja.
Az idei konferencia előadói meghatározó részben a BME Épületszerkezettani Tanszékének komoly tervezési, szakértési, valamint oktatási gyakorlattal rendelkező tanszéki munkatársai lesznek.
Ez évben meghívott előadónk lesz a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Építéstani Intézet egy kijelölt oktatója (Szabó Péter Ph.D intézetvezető egyetemi docens), valamint „gyakorló építészként” A BME Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszékének korábbi tanszékvezetője, nagy tiszteletben álló oktatója, széles körben ismer és elismert építész, Cságoly Ferenc DLA, DSc egyetemi tanár.
A konferencia előadásainak tervezett témái:
- homlokzat, rész és egész esztétikai viszonya;
- az új energetikai követelmények hatása a homlokzatképzésre;
- az épületburok energetikai minőségét befolyásoló anyagjellemzők összefüggései;
- hőszigetelő rendszerű vakolatok páragazdálkodása különböző hátszerkezetek esetén;
- szerelt homlokzati térelhatároló szerkezetek pára- és légzárási kérdései;
- páravándorlás a szerkezeteken; elemzés konkrét példákon keresztül;
- a változó építészeti elvárásoknak megfeleltethető új és újszerű anyagok és szerkezeti megoldások;
- nyílászárók síkkoordinációja;
- üvegezett szerkezetek
- nyári hőterhelést csökkentő árnyékolás kialakítási lehetőségei, megjelenés és a részletek összefüggései;
- növényárnyékolók szerepe, hatékonysága;
- ferde homlokzat vagy burkolt tető?;
- homlokzatok kialakítását befolyásoló tűzvédelmi kérdések az új szabályozással összefüggésben;
- hogyan befolyásolható a homlokzatok léghanggátlása?; stb.

 

Tudomány Ünnepe 2015