PostHeaderIcon XVI. SZOKOE Szaknyelvi Konferencia- Szaknyelvhasználat: a tudomány és a szakma nyelvének alkalmazása

    Az esemény címe:
    XVI. SZOKOE Szaknyelvi Konferencia- Szaknyelvhasználat: a tudomány és a szakma nyelvének alkalmazása

Az esemény műfaja:
Nemzetközi konferencia

Tudományterület:
Terminológia, lexikológia szaknyelvi műfajkutatás, diskurzuselemzés kultúraközvetítés, fordítás, tolmácsolás tanterv, tananyag, módszer innováció, nyelvtechnológia mérés, értékelés, vizsgáztatás

Kezdés: 
2016. November 11. 9:00

Befejezés:
2016.november 12. 13:00

Program:
2016. november 11. péntek 
09:00-11:00 Regisztráció és poszter prezentáció
11:00-11:15 Megnyitó
11:15-12:15 Plenáris előadások a címben megjelölt témakörökben
12:30-13:30 Ebéd
14:00-15:30 Kerekasztal beszélgetés, nemzetközi projektek bemutatása
16:00-18:30 Szekció előadások
18:30-19:15 Közgyűlés
19:30 Fogadás
2016. november 12. szombat
09:00-13:00 Szekció előadások
13:15 Konferencia zárása

Szervező intézmények:
A Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesülete, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Idegen Nyelvi Központja

Helyszínek:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem E. Épület

Régió: 
Budapest

Kapcsolattartó:
Dr Fischer Márta: marta.fischer@inyk.bme.hu

Az esemény honlapja:
http://www.filozofia.bme.hu

Szinopszis:
A Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesülete alapvető feladatának tekinti, hogy
1) segítse a szaknyelvoktatás és vizsgáztatás területén folyó nyelvpedagógiai és alkalmazott nyelvészeti kutatások folyamatos követését, közzétételét, az eredményeknek a hazai nyelvoktatásba való beépülését
2) segítse a szaknyelvismeret nemzetközi kompatibilitásának megteremtését;
3) biztosítsa a szaknyelvoktatásra és -kutatásra vonatkozó szakmai közélettel kapcsolatos információ áramlását;
4) képviselje a szaknyelvoktatási szakma véleményét nyelvpolitikai és a nyelvoktatással összefüggő döntések előkészítésének valamennyi szintjén